Koniec roku 2023 przyniósł dla Budimeksu ogromne zamówienia na usługi budowlane, których wartość wynosiła 13,1 mld zł. W ciągu kilku miesięcy, do końca pierwszego kwartału bieżącego roku, kwota ta wzrosła do imponujących 14,6 mld zł. Jak informuje spółka, portfel zamówień jest rentowny, a dane finansowe pokazują dynamiczny wzrost zysków.

W przeciwieństwie do wielu znaczących graczy w branży budowlanej, które upadły w ciągu ostatnich 30 lat, Budimex utrzymuje silną pozycję. Wyrazem jego obecnej stabilności jest powrót akcji firmy do indeksu WIG20 po dwudziestoletniej przerwie. Jest to główny wskaźnik giełdy papierów wartościowych w Warszawie i stanowi nagrodę dla spółki za jej stabilny wzrost oraz regularne dywidendy, które są wypłacane od 15 lat.

We wtorek firma kontrolowana przez hiszpański Ferrovial opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał i ponownie mogła zadowolić swoich akcjonariuszy. Pomimo braku tak spektakularnego wzrostu zysku netto jak w czwartym kwartale poprzedniego roku (+66 proc. rdr), 12-procentowy wzrost rdr jest nadal uznawany za dobry wynik. Zysk netto na poziomie 119 mln zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku przekroczył oczekiwania rynku o 3 proc.

Rentowność operacyjna wzrosła do 6,99 proc. z 5,28 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Według raportu, poprawę rentowności operacyjnej odnotowano szczególnie w segmencie budownictwa kubaturowego, który dzięki zakończeniu kilku dużych i skomplikowanych kontraktów oraz większej dostępności podwykonawców w bieżącym kwartale uzyskał wyższą rentowność niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.