Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła decyzję o czasowym wyeliminowaniu z obowiązków Dariusza Seligę, pełniącego funkcję prezesa spółki, oraz Marka Olkiewicza, będącego członkiem zarządu. Informację na ten temat przedstawiono publicznie po godzinie 22 podczas nocy 1 lutego. W komunikacie nie zaznaczono konkretnych przyczyn, jedynie sformułowano nieprecyzyjne określenie dotyczące „ważnych powodów” zawieszenia.

Do pełnienia zadań prezesa PKP Cargo wyznaczono Macieja Jankiewicza, który funkcjonuje w roli członka zarządu odpowiedzialnego za finanse. Warto dodać, że Marek Olkiewicz – zawieszony razem z prezesem – był niedawno osobą odmawiającą podpisania sprawozdania finansowego korporacji.

Przed dniem ogłoszenia decyzji o zawieszeniu, pewna grupa związków zawodowych działających na terenie PKP Cargo, która nie była zadowolona z proponowanej skali podwyżek, zaproponowała przeprowadzenie w spółce referendum strajkowego. W ostatnim czasie PKP Cargo zanotowało najgorsze wyniki przewozowe w swojej historii, mimo że w zeszłym roku udało się osiągnąć zyski.

Choć PKP Cargo to spółka notowana na giełdzie, podczas prywatyzacji dominujący wpływ na nią, w tym na skład zarządu i rady nadzorczej, zachowało PKP SA. Dotychczas nie doszło do żadnych „powyborczych” zmian na szczeblu kierownictwa spółek kolejowych, aczkolwiek takie zmiany miały już miejsce, na przykład w Centralnym Portu Komunikacyjnym (CPK).

Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo, jest politykiem związany z Prawem i Sprawiedliwością. Od 2004 roku pełnił rolę pełnomocnika prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Rok później objął stanowisko burmistrza dzielnicy Włochy. Następnie przez trzy kadencje (V, VI i VII) był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej reprezentującym partię Prawo i Sprawiedliwość. Ukończył Szkołę Wyższą imienia Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku administracja oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej, gdzie zakończył 4-letnie studia doktoranckie.