Doszło do istotnych zmian w kierownictwie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Decyzją Rady Nadzorczej, Tomasz Cudny, pełniący dotychczas funkcję prezesa, oraz Sebastian Bartos, odpowiedzialny za segment handlowy jako zastępca prezesa, zostali odwołani ze swoich stanowisk.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o delegowaniu Pawła Rostkowskiego, członka swojego gremium, do tymczasowego sprawowania obowiązków prezesa firmy. Delegacja ma charakter czasowy i została zaplanowana na okres do 22 maja 2024 roku. Oprócz pełnienia funkcji prezesa, Rada powierzyła Rostkowskiemu także zadania związane z rolą zastępcy prezesa ds. rozwoju.

Równolegle, Robert Ostrowski otrzymał od Rady zlecenie do pełnienia obowiązków zastępcy prezesa ds. handlu. Pozostaje on jednocześnie na stanowisku zastępcy prezesa ds. ekonomicznych.

W skład zarządu wciąż wchodzą Edward Paździorko, jako zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych oraz Artur Wojtków, obejmujący rolę zastępcy prezesa ds. pracy i polityki społecznej.