Kiedy pierwszy kwartał 2023 roku obudził się ze snu, PKB Stanów Zjednoczonych zarejestrował wzrost o stopę 1,6% na rok (SAAR), co oznacza wzrost o 0,4% kwartał do kwartału – informacja ta wywołała reakcję na polskim rynku walutowym, gdzie złoty odpowiedział na ten impuls. Ta niewielka zmiana w gospodarce amerykańskiej była jednak poniżej oczekiwań ekspertów.

Według najnowszych doniesień, w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, amerykańska gospodarka zanotowała jedynie skromny wzrost swojego Produktu Krajowego Brutto (PKB). Zgodnie z sezonową metodologią obliczeń stopy rocznej (SAAR – Seasonally Adjusted Annual Rate), współczynnik ten wyniósł 1,6%. Przeliczone na europejskie standardy mierzenia wzrostu ekonomicznego kwartał do kwartału, ten przyrost wyniósł ledwie 0,4%.

Te statystyki okazały się być nieco rozczarowujące dla wielu obserwatorów rynku. W rzeczywistości, przed oficjalnym ogłoszeniem tych danych, zespół ekonomistów, którzy przewidywali te wyniki, spodziewał się wzrostu PKB USA na poziomie 2,4% SAAR w pierwszym kwartale 2023 roku.