W środku tygodnia, spółka PKP Cargo wydała oficjalne oświadczenie o znaczących zmianach w jej strukturze zarządzającej. Dariusz Seliga, dotychczasowy prezes firmy, został odwołany z tej funkcji przez radę nadzorczą, równie jak dwaj inni członkowie zarządu. Spółka nie podała żadnych konkretnych powodów dla podjęcia takich kroków. Ten ruch nastąpił bezpośrednio po tym, jak korporacja zaprezentowała swoje wyniki finansowe za rok 2023, które okazały się być mniej zadowalające niż te z roku poprzedniego.

Rada nadzorcza PKP Cargo postanowiła także zdymisjonować Marka Olkiewicza, który pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy operacyjne. W dniu 25 kwietnia 2024 roku odwołano również Macieja Jankiewicza z funkcji członka zarządu ds. finansowych i pozbawiono go tym samym obowiązków prezesa zarządu.

Bez podania szczegółowych powodów dla tych decyzji, rada nadzorcza PKP Cargo zdecydowała, że Marcin Wojewódka będzie tymczasowo pełnił obowiązki prezesa zarządu do dnia 25 lipca. Dodatkowo, Monika Starecka, członek rady nadzorczej, została delegowana do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu i powierzono jej funkcję członka zarządu ds. finansowych. Podobne zadania powierzono Pawłowi Miłkowi, także członkowi rady nadzorczej, który będzie teraz odpowiedzialny za kwestie handlowe w zarządzie.