Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia przepisy pozwalające na wprowadzenie reglamentacji leków są obecnie przedmiotem debaty w ramach rządu. Taką informację podał w miniona środę dziennik „Rzeczpospolita”.

Jak donosi gazeta Komitet Stały Rady Ministrów prowadzić ma obecnie debatę w tym zakresie. Dziennik wskazuje przykłady leków, które okresowo były lub są trudno dostępne dla pacjentów. Wskazuje na preparaty Ozempic i Victoza stosowane w cukrzycy typu II oraz na Oxy-Contin i Accordeon, czylisilne, przeciwbólowe leki opioidowe, wykorzystywane m.in. w terapii chorych na raka. Jak czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”, jedno z proponowanych „rozwiązań” tego problemu polegać ma na wprowadzeniu reglamentacji.

Dziennik przypomniał skierowaną przez grupę posłów koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy do Ministerstwa Zdrowia interpelację poselską. Parlamentarzyści zauważyli, że jedna z przyczyn braków lub trudnej dostępności wskazanych medykamentów jest fakt, iż wiele osób traktuje je jako leki na odchudzanie. W tym zakresie posłowie pytali o możliwość wprowadzenia ograniczeń, dzięki którym preparaty te trafiały by wyłącznie do diabetyków.

Gazeta przytacza odpowiedź ministerstwa, które zaznacza, że obecnie nie ma takiej możliwości, jednak mają już trwać prace „w zakresie stworzenia przepisów prawa dotyczących reglamentacji produktów leczniczych na polskim rynku”, które miałyby zastosowanie nie tylko podczas epidemii ale także w przypadku chorób zakaźnych. Przepisy te mają być obecnie przedmiotem debaty toczącej się w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Jak wyjaśniło MZ regulacje te mają w założeniu ograniczyć maksymalną ilość leków, środków spożywczych do specjalnego przeznaczenia żywieniowego bądź wyrobów medycznych, jaka będzie mogła być wydana danemu pacjentowi „w określonym czasie lub w określonym wskazaniu”. Jednocześnie resort podkreślił, że sygnały dotyczące problemu z dostępnością leków spływają już od dłuższego czasu, dlatego w końcu pochylono się nad tą istotną kwestią.