Rząd zamierza wprowadzić ułatwienia dla pracodawców w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Projekt nowelizacji ma ułatwić wydawanie im dokumentów. Konfederacja Lewiatan ostrzegła jednak, że nowe regulacje nakładają dodatkowo na pracodawców szereg ograniczeń oraz dodatkowe koszty.

Nowelizacja projektu

Projekt nowelizujący ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców przygotowany został przez resort rodziny i polityki społecznej. Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, w założeniu ma on zmniejszyć administracyjne bariery oraz formalności związane z zatrudnianiem obcokrajowców a także przeciwdziałać występowaniu nadużyć przez cudzoziemców oraz zaniżaniu standardów na rynku pracy. Eksperci z organizacji zwrócili jednak uwagę, że każdy krok w celu uporządkowania i uproszczenia procedur legalizacji zatrudniania obywateli innych państw ma znaczenie z perspektywy sytuacji na krajowym rynku pracy.

Oceny i uwagi Lewiatana

Nie wszystkie proponowane w projekcie zmiany Konfederacja Lewiatan ocenia negatywnie. Jako pozytyw wymienia między innymi pełną elektronizację procedur związanych z dostępem obcokrajowców do rynku pracy w naszym kraju. Eksperci pozytywnie oceniają rezygnację z konieczności uzyskanie opinii starosty czyli tzw. testu rynku pracy. Ten ruch w ich ocenie umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę o co najmniej dwa tygodnie.

Pozytywna ocena dotyczy także usprawnienia procedur w przypadku chęci kontynuowania pracy przez danego cudzoziemca u tego samego pracodawcy. Pomimo tego, że zrezygnowano z możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę, w nowelizacji przewidziano wariant z automatycznym wydaniem kolejnego zezwolenia na kolejny czas uwarunkowane jednak spełnieniem obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan Nadia Kurtieva zauważyła, że część spośród propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy generować może dla pracodawców dodatkowe koszty oraz wyzwania. Jak wskazała projekt zakłada wprowadzenie rocznego limitu zatrudniania obcokrajowców, który definiowany będzie przez Radę Ministrów. Nie są jednak nadal jasne kryteria ani ramy czasowe w odniesieniu do poszczególnych firm, choć będą skutkować decyzją odmowną urzędu jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowca.

Zdaniem ekspertki kłopot może stanowić informowanie starostwa przez firmę o fakcie zakończenia pracy danej osoby w formie oświadczenia. Jak zauważyła, aktualnie jest to czynność jedynie fakultatywna. Wedle nowych zapisów zamiar powierzenia pracy na pół etatu będzie mogło być wydane na okres maksymalnie roku, a nie na trzy lata jak było dotychczas. Takie samo ograniczenie czasowe na rok przewidziane zostało także dla nowo powstałych firm, a także odnośnie cudzoziemców pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Konfederacja Lewiatan przewiduje, że w „najbliższych czasach” zatrudnianie cudzoziemców będzie cieszyć się wśród pracodawców rosnącym zainteresowaniem. Dlatego, jak się podkreśla, jest ważne aby system prawny „zapewniał bezpieczne i przewidywalne warunki dla cudzoziemców i przedsiębiorców”.