Zgodnie z informacjami przekazanymi w środę przez rzecznika praw człowieka na Ukrainie, Dmytro Łubinec, we wtorek doszło do pierwszej w historii wymiany jeńców wojennych pomiędzy Ukrainą a Rosją, w której uczestniczyli przedstawiciele biura rosyjskiego rzecznika praw obywatelskich. Jak wyjaśnił Łubinec, delegacja z Rosji była obecna podczas wymiany, aby monitorować potencjalne naruszenia praw człowieka.

Łubinec dodał, że zarówno przedstawiciele ukraińskiego biura rzecznika praw obywatelskich, jak i ich rosyjscy przedstawiciele przeprowadzili rozmowy z uwolnionymi jeńcami z obu krajów. Uwolnieni rosyjscy jeńcy dzielili się swoimi doświadczeniami, opisując warunki przetrzymywania, podczas gdy ukraińscy jeńcy mówili o warunkach niezgodnych z Konwencją genewską.

Według Łubinca, w ramach tej wspólnej pracy strony konfliktu omówiły różne aspekty dotyczące warunków przetrzymywania cywilów i personelu wojskowego, a także kontynuacji korespondencji między jeńcami. Rzecznik wyraził nadzieję, że Rosja podjęła notatkę na temat zgłoszonych naruszeń i że jej biuro rzecznika praw obywatelskich podejmie wszelkie wysiłki, aby poprawić warunki przetrzymywania jeńców wojennych i uczynić je zgodnymi z Konwencją genewską.