Maleje przewaga PiS-u nad PO. Taka jest główna zmiana preferencji politycznych Polaków wynikająca z najnowszego badania IBRiS.

Sondaż przeprowadzony został na zlecenie Radia ZET. Jego wyniki pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie cieszy się niezmiennie pozycją lidera rankingu, jednak jego przewaga nad opozycyjną Platforma Obywatelską wyraźnie spada.

Sondażownia IBRiS zapytała losowy wybranych Polaków na jaką partię polityczną oddali by głos, gdyby wybory odbyły się w niedzielę 9 października. Analiza udzielonych odpowiedzi wskazuje, że gdyby wyniki były tożsame z ogólnopolskim głosowaniem to do Sejmu weszło by sześć ugrupowań.

Sondaż preferencji politycznych

Zgodnie z badaniem wyraźnemu zmniejszeniu ulega przewaga partii rządzącej nad Koalicją Obywatelską. Na PiS chce głosować 33,9 % badanych, co stanowi spadek o 0,7 punktu procentowego względem poprzedniego analogicznego badania. Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami może liczyć z kolei na 29,2 % głosów, co stanowi wzrost o 2,2 punktu procentowego. Spadek poparcia, z 14,5 na 10,7 % odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni. Na kolejnym miejscu jest Lewica, która notuje wzrost o 1,4 punktu procentowego do poziomu 8,7 %. Wzrost poparcia o 0,5 punktu procentowego z 5,4 na 5,9 % zanotował z kolei PSL-Koalicja Polska. Do sejmu weszła by także Konfederacja z poparciem 5,2 %, która z tym wynikiem ponownie by się znalazła w Sejmie po tym, jak w poprzednim badaniu z wynikiem 4,2 % uplasowała się pod progiem wyborczym. Według badania niezdecydowanych wyborców jest 6,5 % czyli o 2 punkty procentowe mniej niż miesiąc temu.

Sondaż pokazał, że w wyborach we wskazanym terminie frekwencja wyniosła by 50,1 % uprawnionych do głosowania dorosłych Polaków, co stanowi wzrost o 0,5 punktu procentowego względem wcześniejszego badania. Głosu w wyborach nie oddało by 40,6 % wyborców, czyli o 6,4 punktu procentowego mniej. Niezdecydowanych co do udziału w głosowaniu jest 9,3 % czyli o 5,9 punktu więcej niż w sondażu z początku września.

Sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie Radia ZET zapytał metodą CATI 1,1 tysiąca dorosłych Polaków w dniach 4 – 5 października o ich preferencje wyborcze. Wyniki zestawiono z analogicznym badaniem przeprowadzonym miesiąc wcześniej, 3 września.