Właściciel tak znanych serwisów jak Facebook, Instagram czy WhatsApp, spółka Meta, może pochwalić się zauważalnym wzrostem swojej wartości giełdowej. Wzrost ten jest bezpośrednim efektem oszałamiających wyników finansowych za ostatni kwartał – wzrostu zysku i liczby użytkowników przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych. Założyciel firmy, Mark Zuckerberg, ogłosił również decyzję o wypłacie pierwszej dywidendy w historii funkcjonowania spółki.

Gwałtowny wzrost wartości akcji Meta na giełdzie o 14% jest reakcją inwestorów na skumulowanie pozytywnych informacji dotyczących działalności firmy. Perspektywy dalszego rozwoju firmy wydają się obiecujące – przewidywane są dalsze wzrosty w I kwartale, które mają wynieść 37 mld dolarów. Jest to znaczna poprawa w porównaniu do wcześniejszych wyników na poziomie 34,5 mld dolarów uzyskanych kwartał wcześniej.

Podczas analizy przyczyn tak pomyślnych wyników spółki, Susan Li, dyrektor finansowy Meta, przyznała, że największy wpływ na wyniki finansowe miały zyski generowane przez obszary e-commerce, rozrywki i gier. Dodatkowo, znaczący wkład w osiągnięcie wysokich rezultatów miały zwolnienia – obecna liczba pracowników firmy wynosi nieco ponad 67 tysięcy i jest o 22% niższa niż rok wcześniej.