Aktualności, Z kraju
Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pomoc dla szkól i szpitali