Europejska federacja piłkarska UEFA wypłaciła Rosji odszkodowanie z tytułu nałożonych sankcji, w efekcie których odwołano tegoroczny finał Ligi Mistrzów w St. Petersburgu.

Informacja o wpłacie pieniędzy podana została przez rosyjski portal Sport Express. Z kolei UEFA nie zaprzeczyła, że transfer został dokonany. Odszkodowanie wypłacone zostało w związku z odebraniem Rosji prawa do organizacji tegorocznego finału Ligi Mistrzów, który planowany był w St. Petersburgu. Federacja Rosyjska została pozbawiona prawa organizatora w ramach nałożonych na nią przez europejską centralę piłkarską sankcji po rozpoczęciu agresji na Ukrainę. Zamiast w Rosji finał ostatecznie rozegrano w Paryżu.

Po ogłoszeniu decyzji UEFA o odwołaniu finału w ich kraju Rosjanie byli oburzeni. Teraz, po kilku miesiącach, gdy otrzymali finansowe zadośćuczynienie uważają spór oficjalnie za zamknięty. Odszkodowanie obejmuje mkędzy innymi zwrot kosztów poniesionych przez Rosję w związku z przygotowaniem do organizacji największego i najważniejszego meczu sezonu w ramach rozgrywek klubowych.

Jak zaznaczył dyrektor generalny komitetu organizacyjnego przygotowania finału Ligi Mistrzów w Petersburgu Aleksiej Sorokin, którego wypowiedź cytuje serwis sport-express.ru, wszyscy wykonawcy otrzymali należne odszkodowania za poniesione koszty w związku z czym kwestie te są już zamknięte, a UEFA nie jest już nikomu w Rosji nic winna. Zauważył, że w trakcie rozmów nie było żadnych większych trudności. Jedynie przez dłuższy czas trwały robocze dyskusje na temat kwot odszkodowania, jednak, jak podkreślił, było to całkowicie normalne.