Spółka Vigo Photonics, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), rozpoczyna prace nad projektem o nazwie „HyperPIC – Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni”. Projekt ten otrzymał znaczące dofinansowanie w wysokości 440 milionów złotych, podczas gdy jego całościowa wartość przekracza kwotę 853 milionów złotych.

Ceremonia podpisania umowy dotyczącej dofinansowania tego ambitnego projektu miała miejsce w siedzibie firmy Vigo Photonics, położonej w Ożarowie Mazowieckim, na obrzeżach Warszawy. Podpisanie dokumentu miało miejsce pomiędzy dyrektorem NCBiR, profesorem dr hab. inż. Jerzym Małachowskim, a dr Adamem Piotrowskim, prezesem zarządu spółki Vigo Photonics.

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polega na umożliwieniu, ułatwieniu i wsparciu działań naukowców i przedsiębiorców poprzez dystrybucję funduszy europejskich do firm, które mają potencjał wpływać na kształtowanie przyszłych rozwiązań. Vigo Photonics już wielokrotnie brało udział w konkursach organizowanych przez NCBiR, co świadczy o umiejętnym korzystaniu z dostępnych publicznych środków finansowych na rzecz swojego rozwoju. Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, sukcesy tej firmy przynoszą korzyści nie tylko jej samemu, ale także polskiej i europejskiej gospodarce. Projekt HyperPIC ma szansę promować polski geniusz technologiczny zarówno na terenie Europy, jak i na całym świecie.