Główny Urząd Statystyczny (GUS) udostępnił najnowsze statystyki dotyczące przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Jak wynika z zaprezentowanych danych, średnie miesięczne zarobki w tej branży na koniec września 2023 roku osiągnęły poziom 7379,88 zł brutto.

Porównując te wartości do danych z sierpnia 2023 roku, obserwujemy niewielki wzrost o 0,1% czyli około 10 zł. Tym samym, informacje te pokazują, że pomimo niewielkich zmian miesiąc do miesiąca, dynamika wzrostu jest widoczna i kontynuowana.

Analiza danych na przestrzeni ostatniego roku pokazuje jeszcze wyraźniej ten trend wzrostowy. W porównaniu do września 2022 roku, nominalny wzrost wynagrodzeń w skali roku wyniósł 10,3%. Uwzględniając jednocześnie wskaźnik inflacji, realny wzrost wynagrodzenia to 2,1%.

Podsumowując, choć miesięczne zmiany są niewielkie, to jednak roczna perspektywa pokazuje znaczący wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Wskazuje to na stabilność i rosnącą siłę polskiej gospodarki.