W ubiegły piątek na konta niektórych emerytów wpłynęły już pierwsze trzynaste emerytury. Jednak wielu z nich mogło być zaskoczonych, ponieważ wysokość dodatkowego świadczenia w kwietniu jest uzależniona od wartości podstawowej emerytury. W konsekwencji, pewna część seniorów mogła otrzymać przelew mniejszy nawet o 200 zł, w porównaniu do innych emerytów.

Niewątpliwie ważnym jest fakt, iż w ramach pierwszej transzy wypłaconej w piątek, łączna suma ponad 1,6 mld zł trafiła na konta aż 913 tys. osób pobierających emeryturę lub rentę. Następny termin wypłaty tego dodatkowego świadczenia został wyznaczony na 5 kwietnia.

Sposób realizacji wypłat przedstawiony przez rzecznika ZUS ma na celu dotrzymanie terminu przekazania pieniędzy do klientów. W efekcie, jeśli data wypłaty uposażenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to świadczenie jest wypłacane wcześniej, tak aby do wyznaczonego terminu środki znalazły się na koncie emeryta czy rencisty. Tak właśnie było w przypadku osób, które zwykle otrzymują swoją emeryturę pierwszego dnia miesiąca. Dla nich kwietniowy bonus wpłynął już 29 marca.