Polska obserwuje zdecydowane zwiększenie wartości towarów eksportowanych w ośmiu pierwszych miesiącach 2023 roku, w porównaniu do danych za ten sam okres w 2022 roku. Tymczasem, import towarów do kraju wyraźnie się zmniejszył. Dzięki temu, Polska zdołała osiągnąć pozytywne saldo obrotów handlowych, przekraczające 40 miliardów złotych. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Niemcy stanowią coraz większy procent nabywców polskiego eksportu, przekraczając obecnie 28 procent.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) udostępnił oficjalne dane dotyczące handlu zagranicznego Polski realizowanego od stycznia do sierpnia 2023 roku. Analiza tych danych pokazuje, że wartość importowanych przez nas towarów jest niższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, eksport Polski zwiększył się. W efekcie udało nam się zanotować dodatnie saldo obrotów handlowych.

Według GUS, przez pierwsze osiem miesięcy 2023 roku, Polska zarówno eksportowała, jak i importowała towary o łącznej wartości przekraczającej bilion złotych. „Całkowite obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2023 wyniosły w cenach bieżących 1 070,5 mld zł w przypadku eksportu oraz 1 029,4 mld PLN w przypadku importu” – informuje GUS.

Analiza danych wskazuje na większą wartość polskiego eksportu niż importu. Dodatnie saldo obrotów handlowych wyniosło 41,1 mld zł, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Wówczas mieliśmy do czynienia z ujemnym saldem, które wynosiło minus 60,1 mld złotych. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, eksport wzrósł o 3,2 procent, podczas gdy import spadł o 6,2 procent – podaje GUS.