Za chwilę, zgodnie z programem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), ruszy kolejna runda składania aplikacji na dofinansowanie działań związanych z przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obiegu produktów rolnych, spożywczych, z sektora rybołówstwa lub akwakultury. Ten rodzaj wsparcia, znanego jako „małe przetwórstwo”, jest koordynowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która przyjmować będzie wnioski od 2 stycznia do 2 lutego 2024 roku.

Projekt pomocowy jest dedykowany dla rolników oraz rybaków, planujących założenie lub rozbudowę działalności w wyżej wymienionych obszarach na terenach wiejskich. Skorzystać z niego mogą osoby, które:

– Sprzedają swoje produkty na rzecz konsumenta końcowego, włączając sprzedaż bezpośrednią i dostawy prosto do klienta.
– Rozpoczynają czy prowadzą działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
– Prowadzą czy planują uruchomienie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL).
– Rozwijają działalność gospodarczą dotyczącą przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
– Jako producent wina wytwarzają wino wyłącznie z własnych winogron, w ilościach nieprzekraczających 100 hektolitrów rocznie.
– Są uprawnieni do chowu, hodowli czy połowu ryb jako osoba fizyczna.

Finansowe wsparcie jest udzielane w formie zwrotu poniesionych kosztów. Warto zauważyć, że w stosunku do ostatniego naboru, który odbył się pod koniec 2022 roku, procentowe wsparcie zostało zwiększone (z poziomu 50%):

– Młodzi rolnicy mogą liczyć na refundację aż do 70% kwalifikowalnych kosztów.
– Pozostali wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do poziomu 60% kwalifikowalnych kosztów.

Pomoc finansowa jest przyznawana aż do osiągnięcia limitu wynoszącego 500 tysięcy złotych na odbiorcę środków w trakcie trwania programu KPO. Minimum wsparcia na jedno przedsięwzięcie to 20 tysięcy złotych.