Od miesiąca kwietnia 2024 roku, za artykuły spożywcze musimy zapłacić więcej. Powodem jest decyzja Ministerstwa Finansów, które postanowiło nie przedłużać zerowej stawki podatku VAT na produkty żywnościowe, wprowadzonej w roku 2022. Jakie są konsekwencje dla konsumentów? Na tę decyzję rządu odpowiedzią ze strony sklepów były różnego rodzaju promocje mające na celu złagodzenie pierwszych etapów zmian.

Wprowadzenie podatkowej ulgi w formie zerowej stawki VAT na żywność miało miejsce 1 lutego 2022 roku, w okresie kiedy to ceny detaliczne żywności były mocno poddane presji inflacyjnej. Ten ruch miał służyć ochronie budżetów domowych przed rosnącymi kosztami zakupów. Na początku roku 2022, w styczniu, wskaźnik inflacji osiągnął poziom 9.2%. Natomiast na koniec roku 2023, zerowa stawka VAT na produkty spożywcze została przedłużona przez kolejne miesiące roku 2024.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik inflacji na styczeń 2024 roku wynosił już tylko 3.9%. Spadek poziomu inflacji był na tyle znaczący, że Ministerstwo Finansów uznało za stosowne powrócić do wcześniejszych regulacji. W efekcie, zerowa stawka VAT na żywność została zlikwidowana, a klienci muszą teraz płacić podatek VAT na poziomie 5%.