Informację o śmierci Tomasza Komendy i terminie jego pogrzebu podał do publicznej wiadomości Gerard Komenda, starszy brat zmarłego. Tomasz Komenda, po dwuletniej nieustępliwej walce z chorobą nowotworową, ostatecznie opuścił ten świat.

Swoje uczucia i informacje na ten smutny temat Gerard Komenda przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślił tam niezłomność brata, towarzyszącą mu do końca jego życia. Wyraził swoje spotęgowane bólem słowa „Do końca pozostałeś niezłomny”, które stały się zarazem pożegnaniem ze swoim młodszym rodzeństwem.

Uroczystości pogrzebowe Tomasza Komendy zaplanowane są na godzinę 12:00 w poniedziałek 26 lutego. Miejsce ostatniego spoczynku znajdować się będzie na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu, na terenie dzielnicy Psie Pole. Wiadomość tą podzieliliśmy z szeroką publicznością, co wywołało wiele kondolencji skierowanych do rodziny Komendy pod postem opublikowanym przez Gerarda Komendę.