W środowisku górniczym doszło do znacznego przetasowania. Tomasz Zdzikot, pełniący dotychczas rolę prezesa w KGHM, został odwołany z tej funkcji. Nie jest to jedyna zmiana personalna, która miała miejsce w spółce. Zostało ustalone, że Zbigniew Bryja będzie tymczasowym prezesem miedziowego kolosa.

Decyzję o odwołaniu Tomasza Zdzikota z pozycji prezesa zarządu KGHM, jak również wiceprezesów Mateusza Wodejko i Marka Pietrzaka, podjęła w dniu 13 lutego rada nadzorcza spółki. W tym czasie to właśnie Zbigniew Bryja przejmuje obowiązki szefa zarządu.

Tego samego dnia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego siedmiu członków rady nadzorczej KGHM zostało odwołanych. Dotyczyło to następujących osób: Andrzeja Kisielewicza, Katarzyny Krupy, Agnieszki Winnik-Kalemba, Marka Wojtkowa, Wojciecha Zarzyckiego, Radosława Zimroza oraz Piotra Ziubroniewicza.

Na ich miejsce powołano nowe osoby do rady nadzorczej. Do grona jej członków dołączyli: Zbigniew Bryja, Aleksander Cieśliński, Zbysław Dobrowolski, Dominik Januszewski, Tadeusz Kocowski, Marian Noga oraz Piotr Prugar.

Tomasz Zdzikot pełnił funkcję prezesa KGHM Polska Miedź od 4 listopada 2022 roku. Przed dołączeniem do miedziowej korporacji był prezesem Poczty Polskiej, począwszy od kwietnia 2020 roku. Pod jego kierownictwem przeprowadzono nieudane wybory kopertowe w maju 2020 roku, które pochłonęły aż 70 milionów złotych.