Osoby, które kiedykolwiek musiały skierować swoje kroki do Urzędu Pracy zapewne nie wspominają tego zbyt miło. Po pierwsze, taka „wycieczka” jest zazwyczaj przymusowa i związana z utratą źródła utrzymania. Praktycznie dla każdej osoby jest to sytuacja mocno niekomfortowa. Po drugie, samo działanie tak zwanych „pośredniaków” pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się, że w końcu rządzący również dostrzegli ten problem. Chcąc poprawić wizerunek i przed wszystkim działanie urzędów pracy rząd szykuje zmiany w ich funkcjonowaniu. Jak to zazwyczaj u nas bywa, zmiany te zaczynają się od nowej ustawy.

Ustawa w ramach „kamieni milowych”

Ustawa o aktywności zawodowej jest przygotowywana w celu zastąpienia dotychczasowych rozwiązań obowiązujących od 2004 roku. Jednocześnie jest ona wypełnieniem jednego z „kamieni milowych” związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach KPO ma zostać przeprowadzona kompleksowa zmiana instytucji krajowego rynku pracy. Jednym z założeń ustawy jest zmiana funkcjonowania urzędów tak aby faktycznie pomagały znaleźć pracę osobom, które chcą ją podjąć. „Pośredniaki” maja się lepiej kojarzyć, a ich skuteczność w pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia ma być większa. Dlatego też ustawa ma wprowadzić wiele zmian.

Co ma się zmienić

Pierwszą znaczącą zmianą wprowadzoną w ustawie jest przeniesienie ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy bezpośrednio do ZUS. Jak wynika z badań, 38,7% osób bezrobotnych, które w 2021 zarejestrowały się w urzędzie pracy zrobiło to tylko ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejną zmianą jest rezygnacja z kar za odmowę podjęcia pracy. Obecnie jeśli osoba bezrobotna nie podejmie pracy zaproponowanej przez urząd, to zostaje skreślona z listy. Ustawa zmieni te zasady tak aby bezrobotni mogli podejmować pracę zgodną z ich oczekiwaniami. Dodatkowo osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat będą otrzymywać 100% wysokości zasiłku, a nie jak do tej pory 80%. W ustawnie znajdują się także zapisy o podwyżkach stypendiów stażowych. Niebawem będzie wiadomo jak wygląda realizacja ambitnych zapisów projektu ustawy.