Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwiastuje nadchodzące zmiany dotyczące świadczenia, zwanego potocznie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Próg uprawniający do otrzymania tego typu wsparcia ma ulec wzrostowi po waloryzacji planowanej na marzec. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, które muszą być spełnione, by móc skorzystać z tej formy pomocy.

Pomoc finansowa w ramach programu 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest przyznawana od 2019 roku. Ważnym elementem procesu składania wniosku o takie świadczenie są dokumenty potwierdzające stan zdrowia wnioskodawcy, ale równie istotne jest spełnienie kryterium finansowego. Obecnie, aby zakwalifikować się do grupy uprawnionych, suma otrzymywanych świadczeń nie może przekroczyć nieco ponad dwóch tysięcy złotych. Ta wartość jednak już niedługo ulegnie zmianie.

Konkretnie, by być uprawnionym do wypłaty 500 plus dla niesamodzielnych, suma otrzymywanych świadczeń nie może przekroczyć 2157,80 zł. To jest obecny próg, który ma zostać podniesiony w wyniku waloryzacji w marcu. Jak na razie, nie znamy jeszcze dokładnej kwoty nowego progu – oczekuje się, że zostanie ogłoszona na początku lutego.

Warto podkreślić, że świadczenie to ma charakter wyrównawczy i najwyższa kwota, jaką można z niego uzyskać to 500 zł. Jeśli suma otrzymywanych świadczeń jest wyższa niż 1657,80 zł, ale nie przekracza progu uprawniającego do 500 plus, obowiązuje reguła „złotówka za złotówkę”.

Kto ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych? W pierwszej kolejności są to osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo, których suma otrzymywanych świadczeń nie przekracza ustalonego progu.