Rząd nie wymaga od podatników rejestrowania działalności, o ile miesięczne dochody z niej nie przekraczają 75% minimalnej pensji. Według planów na rok 2024, ten limit ma zostać podniesiony dwukrotnie. „Fakt” jednak zwraca uwagę na projekt zmiany, który trafił do Sejmu. Projekt ten przewiduje zmianę zasady wyliczania limitu dochodów – z miesięcznej na roczną. To sugeruje konieczność większej ostrożności i dokładnego monitorowania zarobków.

Działalność nierejestrowa (inna nazwa to działalność nieewidencjonowana) jest to niewielka działalność zarobkowa osób prywatnych, która nie wymaga formalnego procesu rejestracji firmy. Tego rodzaju działalność nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Działalność nierejestrowana nie jest klasyfikowana jako działalność gospodarcza, pod warunkiem, że generowany przez nią dochód nie przekracza 75% minimalnej pensji. W 2024 roku, limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej zostanie zmieniony dwa razy. W pierwszym półroczu limit wyniesie 3181,50 zł, podczas gdy od lipca podskoczy do 3225 zł. Podniesienie limitu jest wynikiem planowanego wzrostu minimalnej pensji krajowej.