Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przekazała do mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 16 segregatorów z dokumentacją, będącą elementem wniosku o decyzję lokalizacyjną dla przyszłego lotniska. W skład tej dokumentacji weszły szczegóły dotyczące aż 2339 działek. Analiza tak obszernej ilości materiałów może zająć kilka dni, jak poinformował urząd.

Wśród dostarczonych przez CPK dokumentów znalazły się szczegółowe wyjaśnienia wynikające z wykonanej pełnej rewizji map, uzupełniających brakujące numery i udoskonalonej symboliki na mapach. Następnym krokiem dla Urzędu Wojewódzkiego jest weryfikacja tych materiałów pod kątem ewentualnych braków. Jeżeli dokumenty są kompleksowe oraz prawidłowo poprawione, możliwe będzie rozpoczęcie procesu, którego finałem może być wydanie decyzji lokalizacyjnej. Ta decyzja otworzy drogę dla złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Pierwsza wersja wniosku od CPK została złożona już w październiku 2023 roku, jednak spółka wymagała dodatkowego czasu na jego uzupełnienie. W lutym 2024 roku, Urząd Wojewódzki zwrócił wniosek do spółki z prośbą o doprecyzowanie pewnych kwestii. CPK otrzymała na te poprawki 60 dni, a następnie dodatkowe 30 dni na wniosek pełnomocnika inwestora. Ostateczny termin na uzupełnienie dokumentów minął 20 maja.