Wizja nadgodzin w ciąży może przerazić niejedną kobietę będącą w ciąży. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, iż ciąża jest zdecydowanie czasem wyjątkowym. Kobieta ma się przygotować do zupełnie nowej roli i skompletować wyprawkę dla mającej się narodzić pociechy.

Na jej liście powinien się znaleźć nie tylko zakup koniecznych dla maluszka akcesoriów, ale też zapoznanie się z obowiązującymi wobec kobiet w ciąży przepisami. Przyszła mama powinna je poznać, a szczególnie istotne dla niej mogą się okazać prawa przysługujące w zakładzie pracy. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić kwestię nadgodzin kobiet w ciąży.

Kobiety w ciąży a nadgodziny – limity

W polskim prawie zostało jasno określone, iż kobieta oczekująca potomka nie może pracować dłużej, aniżeli 8 godzin w ciągu doby. Nie będzie mieć w tym wypadku znaczenia, czy wyraziła ona zgodę na taką pracę. Inaczej wygląda to w wypadku rodziców, którzy wychowują dzieci do 4 roku życia.

W tym wypadku to oni określają, czy chcą pracować w innym wymiarze. Jeżeli zaś chodzi o kobiety w ciąży, to zakaz przekraczania czasu pracy w wymiarze 8 godzin, jest zakazem bezwzględnym.

Od kiedy obowiązujący jest zakaz nadgodzin dla kobiet w ciąży?

W takiej kwestii jasno wypowiada się Państwowa Inspekcja Pracy, która podkreśla, iż przesłanką tej ochronnej normy jest troszczenie się o stan zdrowia płodu i kobiety. Zbyt duża ilość godzin spędzanych w pracy w ciągu doby wywiera ujemny wpływ na stan zdrowia.

Praca w nadliczbowych godzinach będzie wymagała nie tylko zwiększonego wysiłku, ale jest również poważnym ograniczeniem czasu wolnego, w którym kobieta w ciąży powinna regenerować swoje siły. Zakaz pracy w nadliczbowych godzinach oraz w porze nocnej obowiązuje od momentu przedłożenia swojemu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego, które stwierdzi stan ciąży. Jeśli jednakże pracownica nie przedstawi pracodawcy owego zaświadczenia, zaś stan ciąży pozostaje widoczny, pracodawca również nie ma prawa zatrudniania jej w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych.

Dlatego też, jeżeli jesteś kobietą oczekującą dziecka, a w twoim miejscu pracy pojawiła się praca w nadliczbowych godzinach albo też pracodawca ma zamiar zlecić ci taką pracę, powinnaś przedstawić mu zaświadczenie, które stwierdza twoją ciążę.

System równoważny nie jest dla kobiet w ciąży

Kolejnym zakazem, jeżeli chodzi o zależność kobieta w ciąży a nadgodziny, jest zakaz stosowania równoważnego systemu pracy w odniesieniu do pań oczekujących dziecka.

Jeśli kobieta wykonuje pracę w systemie równoważnym (na przykład 12 godzin pracy, a później dzień wolnego i znowu 12 godzin pracy), pracodawca będzie mieć obowiązek zlecenia jej zadań poza godzinami nocnymi, albo o innej porze, spełniającej wyżej opisane kryteria. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien on przydzielić jej inne zadania, które nie będą wymagały takiego rozkładu czasu pracy.

W ostateczności kobieta oczekująca dziecka powinna zostać zwolniona ze świadczenia pracy, oczywiście z zachowaniem prawa do otrzymywania pełnego wynagrodzenia.

Co jeżeli kobieta w ciąży sama zgłosi chęć pracy w godzinach nadliczbowych?

Może dojść do sytuacji, kiedy kobieta będąca w ciąży zechce świadczyć pracę w nadliczbowych godzinach. Wówczas pracodawca nie może wyrazić na to zgody, ponieważ – jak to już wyżej opisano – ustawodawca jasno ustanowił zakaz pracy w nadliczbowych godzinach dla kobiet ciężarnych. Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudniane w nadliczbowych godzinach i taka kwestia nie podlega żadnej dyskusji.

Kobieta w ciąży a nadgodziny – podsumowanie

Podsumowując powyższe, warto jest zauważyć – jak to ujęła Państwowa Inspekcja Pracy – praca w nadliczbowych godzinach wymaga nie tylko większego wysiłku, ale jest również poważnym ograniczeniem posiadanego czasu wolnego, w którym kobieta oczekująca swojego potomka powinna tylko i wyłącznie zająć się regeneracją swoich sił.

Pracodawcy kobiet w ciąży muszą przestrzegać norm

Dlatego też pracodawcy zatrudniający kobiety ciężarne powinni dostosować się do aktualnie panujących norm prawnych, które mają za zadanie chronić stan zdrowia ciężarnej oraz jej jeszcze nienarodzonego dziecka. Natomiast same ciężarne, powinny być świadome przysługujących im praw.

Absolutnie nie mogą się także obawiać ich egzekwowania od swoich pracodawców. Powinny pamiętać, iż ciąża jest stanem szczególnym, który też wymaga szczególnego traktowania i dbania o swoje samopoczucie.