Rada Polityki Pieniężnej (RPP), organ regulacyjny odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej w Polsce, podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie. Ta istotna informacja została podana do wiadomości publicznej po ostatnim posiedzeniu Rady.

W dniach 3 i 4 kwietnia 2024 roku, Rada Polityki Pieniężnej przeprowadziła swoje regularne posiedzenie. W trakcie tego spotkania, podjęto decyzję o utrzymaniu aktualnych stóp procentowych NBP.

Po intensywnych konsultacjach, Rada ustaliła stopy procentowe na następujących poziomach: stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75% w skali rocznej, stopa lombardowa wynosi 6,25% w skali rocznej, stopa depozytowa utrzymana została na poziomie 5,25% w skali rocznej. Dodatkowo, stopa redyskontowa weksli obowiązuje na poziomie 5,80% w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli na poziomie 5,85%.

RPP podtrzymuje zatem decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, z główną stopą referencyjną pozostającą na poziomie 5,75%. Decyzja ta nawiązuje do poprzedniego posiedzenia RPP w październiku 2023 roku, kiedy to została podjęta decyzja o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.