W związku z przysługującym prawem do emerytury lub renty rolniczej na dzień 31 marca 2024 roku, rolnicy mogą spodziewać się dodatkowego wsparcia finansowego. Jest to możliwe dzięki Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), która przyznała uprawnionym rolnikom dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne. Tzw. „trzynasta” emerytura wynosi dokładnie 1780,96 zł brutto.

Jednakże, ta kwota będzie pomniejszona o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy, co zaowocuje ostatecznym przekazem na konto uprawnionych osób w wysokości 1620,67 zł netto. Warto zauważyć, że wartość tego świadczenia jest niezmienna dla wszystkich beneficjentów. Co więcej, proces wypłaty jest realizowany automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Należy przypomnieć, że emeryci-rolnicy mają szanse otrzymać nie tylko trzynastą, lecz także czternastą emeryturę. Obie premie są wypłacane w minimalnej kwocie emerytury, która po waloryzacji na poziomie 12,12% wyniesie 1780,96 zł brutto. Zobowiązania finansowe KRUS wobec większości seniorów zasługujących na „czternastki” będą realizowane w pełnej wysokości, ponieważ ich świadczenia zazwyczaj nie przekraczają kwoty 2900 zł brutto miesięcznie.