Zarówno zakup auta jak i jego sprzedaż wymagają dopełnienia kilku formalności. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów, warto odpowiednio wcześnie dowiedzieć się, co zrobić po kupnie i sprzedaży samochodu.

Nowi właściciele samochodów oraz osoby sprzedające pojazd, mają pewne obowiązki, takie jak skompletowanie odpowiednich dokumentów, czy wizyta w urzędzie. Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do transakcji od strony formalnej.

Co zrobić po kupnie i sprzedaży samochodu?

Jeśli chodzi o osoby sprzedające, muszą one pamiętać, by najpóźniej 30 dni od sprzedaży pojazdu zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji – osobiście lub drogą elektroniczną. Co będzie potrzebne?

 • Dowód sprzedaży;
 • Dane sprzedającego;
 • Najważniejsze informacje na temat auta.

Sprzedaż samochodu były właściciel musi zgłosić również u ubezpieczyciela, z którym podpisaliśmy umowę na polisę OC.

Osoba kupująca pojazd ma nieco więcej obowiązków. Jednym z nich jest opłata podatku PCC-3, czyli podatku od wzbogacenia się, w wysokości 2% rzeczywistej wartości nabytego samochodu. Nabywca musi to zrobić najpóźniej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Opłaty można dokonać w Urzędzie Skarbowym. Auto trzeba oczywiście także zarejestrować od razu po jego zakupie.

Formalności przy sprzedaży samochodu

Aby sprzedać auto, przede wszystkim trzeba sporządzić dokument, który będzie potwierdzeniem sprzedaży (dla sprzedającego) i zakupu (dla nowego nabywcy). Takim dokumentem może być:

 • Tradycyjna umowa kupna-sprzedaży – dokument musi zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony transakcji. Ważne, aby każdy z nich posiadał podpisy kupującego i sprzedającego.
 • Faktura VAT – czasami może stać się zamiennikiem umowy kupna-sprzedaży. Jedną z jej zalet jest to, że zwalnia ona od podatku PCC-3.

Jakie informacje powinien zawierać dokument potwierdzający sprzedaż samochodu?

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu powinna zawierać takie informacje jak:

 • Data oraz miejsce zawarcia umowy;
 • Dane osobowe kupującego i sprzedającego, jak imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego;
 • Cena, za jaką samochód zostaje sprzedany/kupiony;
 • Dane pojazdu (np. model, marka, przebieg, rok produkcji, nr rejestracyjny);
 • Oświadczenie o stanie technicznym auta;
 • Informacja o tym, kto ponosi koszty związane z przeprowadzeniem transakcji.

Faktura VAT wydawana podczas sprzedaży auta powinna informować o:

 • Dacie i miejscu wystawienia dokumentu;
 • Nadanym nr faktury;
 • Dacie sprzedaży samochodu;
 • Danych osobowych kupującego i sprzedającego;
 • Nazwie oraz cenie auta (wartości brutto i netto);
 • Kodzie GTU;
 • Stawce i kwocie podatku VAT;
 • Terminie płatności.

Zakup auta – jakie dokumenty będą potrzebne?

Jeśli chodzi o zakup auta, konieczna będzie umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT, skonstruowane tak samo jak w przypadku sprzedaży pojazdu.

 • Formularz PCC-3, czyli wypełniona deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu w odpowiednim wydziale komunikacyjnym (np. dowód osobisty, potwierdzenie ubezpieczenia OC, wniosek o zarejestrowanie samochodu, dowód własności auta, czy stary dowód rejestracyjny).

Kto nie zapłaci podatku po zakupie auta?

Z podatku PCC-3, który opłacić muszą osoby kupujące samochód, zwolnione będą:

 • Pojazdy służące osobom niepełnosprawnym (wyłącznie dla ich własnych celów);
 • Auta o wartości rynkowej niższej niż 1000 złotych;
 • Auta na które została wystawiona faktura VAT;
 • Nowe samochody kupione w salonach.

Zarówno zakup samochodu jak i jego sprzedaż pociągają więc za sobą kilka mniej lub bardziej uciążliwych zobowiązań, których dopełnić trzeba w odpowiednich terminach. Warto o nich pamiętać, ponieważ niespełnienie tych obowiązków może wiązać się z karą finansową.