Minister Edukacji i Nauki zapowiedział kolejne podręczniki do nauki nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość”, który wejdzie do szkół 1 września. Dodał też, że każdy, kto tylko chce i ma możliwości może też taki podręcznik napisać.

W poniedziałek 29 sierpnia wydana została zgoda na dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do tego nowego przedmiotu wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Jak wskazał minister Przemysław Czarnek w niedzielnej rozmowie na antenie Polskiego Radia 24, pozycja ta jest drugim podręcznikiem do przedmiotu „Historia i teraźniejszość”.

Wcześniej dopuszczony podręcznik była to książka opracowana przez profesora Wojciecha Roszkowskiego „Historia i teraźniejszość. 1945-1979” wydana przez wydawnictwo „Biały Kruk”. Jego dopuszczeniu towarzyszyła wściekła reakcja skrajnych środowisk lewicowych, które nazwało ją skandaliczną między innymi z uwagi na zawartą w niej prawdę na temat współczesnej lewicy.

Książka, która ma stać się podręcznikiem do jakiegokolwiek przedmiotu w użytku szkolnym musi zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w toku długiej wieloetapowej procedury. Na początku prototyp trafia do MEiN, które wyznacza troje recenzentów do oceny danej publikacji. Dwoje z nich wydaje opinię merytoryczną a trzeci językową. Każda z ocen może być pozytywna, pozytywna warunkowo albo negatywna. Na koniec procedury dana pozycja otrzymuje, w przypadku akceptacji, indywidualny numer dopuszczenia.

Minister Czarnek podkreślił, że kolejny podręcznik może napisać każdy, kto che, dodając, że ministerstwo przyjmuje wciąż wnioski o dopuszczenie kolejnych publikacji do użytkowania. Wskazał ponadto, że cała procedura dopuszczenia trwa około półtora do dwóch miesięcy i zaprosił kolejne wydawnictwa do zgłaszania swoich publikacji.

Zaakceptowane pozycje

Pierwszy z zaakceptowanych podręczników do użytku szkolnego w przedmiocie „Historia i teraźniejszość to zaakceptowana już pozycja pt „Historia i teraźniejszość. 1945-1979” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego i wydana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Wniosek w jego sprawie wpłynął 12 maja, natomiast dopuszczenie do użytku szkolnego nastąpiło 1 lipca z numerem 1145/1/2022.

22 czerwca do ministerstwa wpłynął drugi wniosek o dopuszczenie podręcznika złożony także przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Pozycja „Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.” zaakceptowana została w poniedziałek 29 sierpnia. Jest to praca zbiorowa, której autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński oraz Adam Cisek.

5 lipca kolejny wniosek złożyło Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. zgłaszając publikację o tytule „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”. Procedura dopuszczania w tym przypadku jeszcze trwam, ale przewiduje się, że w najbliższych dniach zapadnie wobec niego pozytywna decyzja.

Decyzja nauczyciela

Zgodnie z tym co stanowią polskie przepisy o tym czy i jaki podręcznik zastosować w nauczaniu danego przedmiotu decyduje każdorazowo nauczyciel określając sposób przekazywania uczniom wiedzy.

Historia i teraźniejszość jest nowym przedmiotem szkolnym, który zastąpi i poszerzy dotychczasowy przedmiot Wiedza o społeczeństwie. Przedmiot będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, jednakże będzie wprowadzany stopniowo wraz z kolejnymi rocznikami. Od 1 września 2022 roku wprowadzony zostanie w w rocznikach rozpoczynających szkoły średnie, czyli w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia a w kolejnych latach w następnych klasach. Oprócz wiedzy z zakresu w dotychczasowego WoS-u nauczanego w podstawowym zakresie zawierać będzie zagadnienia dotyczące najnowszej historii z lat 1945 – 2015.