W najnowszym sondażu poparcia partii politycznych znowu zmiany, aczkolwiek lider rankingu pozostaje niezmieniony. Jego wyniki opublikowano w poniedziałek 24 października.

Sondażownia IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że na czele nadal niezmiennie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z 33 % poparcia. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 26,7 % respondentów.

Badanie pokazuje, że gdyby wybory do Sejmu oraz Senatu miały się odbyć teraz, to udział w nich wzięło by 59 % ankietowanych, co stanowi spadek o 9 punktów procentowych względem analogicznych badań przeprowadzonych miesiąc wcześniej. Jak zauważyła gazeta zmniejszeniu uległ także odsetek deklarujących, że w wyborach tych nie wzięło by udziału i wskazała na odpowiedź „zdecydowanie nie”. O 5,5 punktu procentowego zmalała liczba osób niezdecydowanych odnośnie udziału w głosowaniu. Teraz odsetek ten wynosi 3 %.

Zmiany frekwencyjne, jak zauważa „Rzeczpospolita”, nie wpłynęły poważnie na sympatie polityczne wyborców wobec poszczególnych ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Na czele w tym rankingu nadal niezmiennie znajduje się partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość, dla którego poparcie w przeciągu ostatniego miesiąca wzrosło 0,1 punktu procentowego z 32,9 do 33 %. 0,4 punktu procentowego, z 27,1 do 26,7 %, względem swoim notowań sprzed miesiąca spadły notowania Koalicji Obywatelskiej.

Na trzecim miejscu znalazło się ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 9,6 % co stanowi spadek o 1 punkt procentowy z 10,6 %. Kolejną lokatę zajęła Lewica, która zyskuje 0,3 punktu procentowego z 9 do 9,3 %, Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska traci 0,1 punktu procentowego z 6,3 do 6,2 % oraz Konfederacja, która traci 0,4 punktu procentowego z 5,6 % przed miesiącem do 5,2 % w najnowszym badaniu. W badaniu aż 10 % respondentów wskazało, że nie wie na kogo oddało by głos i jest to wzrost o 1,5 punktu procentowego względem sondażu wrześniowego.

Badanie preferencji politycznych Polaków przeprowadzono metodą CATI w dniach 21 i 22 października na grupie 1100 pełnoletnich respondentów.