Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs stypendialny dla studentów oraz osób przed doktoratem szukających schronienia w Polsce. W najnowszej edycji stypendia przyznano 22 studentom oraz naukowcom z Ukrainy, którzy będą mogli kontynuować swoją edukację oraz badania w naszym kraju. Osoby te łącznie otrzymają kwotę miliona złotych.

Stypendia przyznano piętnastu początkującym oraz siedmiu badaczom. Wszyscy oni przed 24 lutego studiowali bądź prowadzili badania w Charkowie bądź Kijowie. Jak podało Narodowe Centrum Nauki, teraz będą mogli kontynuować swoją naukę, przygotowywać prace magisterskie lub doktorskie w którymś z 16 ośrodków w Polsce, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie albo Olsztynie. Stypendia potrwają między 6 a 12 miesięcy, a maksymalna miesięczna wysokość dofinansowania, o które można było w programie wnioskować wynosiła 5 tysięcy zł dla jednej osoby.

Laureaci programu

Centrum podało, że w gronie laureatów najliczniejsza grupa to osoby zajmujące się wiedzą dotyczącą przeszłości w ramach dziedzin takich jak historia, archeologia, etnologia oraz antropologia kulturowa. W tej grupie jest między innymi archeolog Olga Zaitseva, która wcześniej pracowała na Uniwersytecie Borysa Grinchenko w Kijowie, a w Polsce była już uczestniczką badań wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu NCN, którym kierował profesor Przemysław Makarowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendium pozwoli jej na kontynuowanie pracy nad doktoratem i dzięki temu zdobycie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik badań nieinwazyjnych.

Druga z laureatek to Iryna Miedviedieva, która przed inwazją pracowała w Instytucie Ekologii Karpat we Lwowie przygotowując rozprawę doktorską na temat pasożytów świerków. Badaczka jednocześnie angażowała się w projekty ekologiczne oraz edukacyjne z zakresu ochrony ptaków. Jest też obserwatorką ptaków i ekosystemu mokradeł a także profesjonalnym fotografem przyrody.

Trzecia laureatka to Olga Dushna. Przyznane stypendium realizować będzie częściowo w Warszawie, a częściowo na swojej macierzystej uczelni, Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Na warszawskiej uczelni jej mentorką zostanie dyrektor Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych, prof. Ewa Bulska. Doktorantka ta już w lipcu na zaproszenie swojej przyszłej mentorki brała udział w letniej szkole poświęconej chemii analitycznej, metrologii i akredytacji odbywającej się w Chęcinach. W ramach stypendium weźmie udział w pilotażowym projekcie badawczym obejmującym diagnostykę SARS-CoV-2.

Stypendialny program skierowany dla studentów oraz początkujących naukowców z Ukrainy jest finansowany z funduszy norweskich i z EOG w obrębie programu badania podstawowe, których operatorem jest właśnie Narodowe Centrum Nauki. Budżet konkursu wyniósł w najnowszej edycji 1,2 mln zł. Tegoroczna inicjatywa nie jest pierwszą firmowaną przez NCN, która skierowana jest do ukraińskiego środowiska akademickiego oraz naukowego. W ramach poprzednich edycji nagrodzono w sumie już 111 badaczy.