Polskie firmy zajmujące się windykacją odnotowują rosnący trend wpłat od dłużników. Kruk, największy gracz na polskim rynku windykacji, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku zgromadził wpłaty o wartości 1,5 mld zł. To wynik o 200 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Best, kolejny potentat w branży windykacyjnej, zdołał zebrać od dłużników 233 mln zł, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do poprzedniego roku. Kredyt Inkasso również obserwuje wzrost wpłat. W pierwszym kwartale swojego roku obrotowego 2023/2024 firma ta zgromadziła 93,2 mln zł od dłużników, co stanowi wzrost o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego.

W wywiadzie udzielonym Parkietowi, Michał Zasępa, członek zarządu firmy Kruk, podkreśla, że potencjalna recesja gospodarcza może wpływać na wyniki firmy zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Ewentualna utrata źródeł dochodów przez klientów firmy, oraz rosnące bezrobocie, mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji w zakresie spłat. Jednak równocześnie, mogą pojawić się większe ilości tzw. NPL (niespłaconych kredytów), które banki będą chciały sprzedać. W takim przypadku Kruk miałby szansę nabywać kolejne portfele zadłużenia, co przekładałoby się zazwyczaj na lepsze stopy zwrotu z inwestycji.