Został przyjęty przez rząd projekt budżetu na rok 2024. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, przewiduje on, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przyszłym roku wzrośnie o 3 procent, a średnioroczna inflacja osiągnie poziom 6,6 procent. W projekcie tym przewidziano również strategię zarządzania długiem publicznym na lata 2024-2027.

Według szczegółowych założeń projektu budżetu na rok 2024, dochody państwa wyniosą 684,5 miliarda złotych, natomiast wydatki zostały ograniczone do kwoty 849,3 miliarda złotych. To oznacza, że deficyt nie powinien przekroczyć 164,8 miliarda złotych. Deficyt sektora finansów publicznych – zgodnie z metodologią Unii Europejskiej – ma wynieść około 4,5 procent PKB.

W związku z przewidywaniami ekonomicznymi na rok 2024, główne czynniki wpływające na stopień inflacji to stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na globalnym rynku, stosunkowo niski poziom konsumpcji prywatnej w bieżącym roku oraz skutki polityki pieniężnej. „W 2024 roku oczekuje się ożywienia gospodarczego, przy czym wzrost PKB powinien osiągnąć poziom 3,0 procent. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych na przestrzeni całego roku oraz polepszenie nastrojów konsumentów”, jak stwierdziła Kancelaria.

Na podstawie przepisów konstytucyjnych, rząd ma obowiązek przekazać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat ma 20 dni na jej rozpatrzenie. Prezydent z kolei musi otrzymać uchwaloną ustawę budżetową najpóźniej w ciągu czterech miesięcy od momentu przekazania jej do Sejmu i ma tydzień na jej podpisanie.