W dobie ogarniającego całą Europę i Świat Zachodni kryzysu energetycznego i inflacyjnego okazuje się, że Szwajcaria radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Kraj obronną ręką daje sobie radę z problemami, które paraliżują inne państwa.

Eksperci wskazują na kilka głównych elementów, które składają się na to, że Szwajcarzy praktycznie nie doświadczają problemów, których doświadczają inne kraje. Wymieniają silny kurs franka szwajcarskiego oraz sprytnie i racjonalnie prowadzoną politykę energetyczną, dzięki czemu Szwajcaria nie odczuwa kryzysu, zwłaszcza szybko rosnących cen energii. Kraj też skutecznie daje odpór inflacji, co potwierdzają najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego FSO pokazujące, że roczna stopa inflacji w tym kraju we wrześniu spadła z 3,5 do 3,3 %. Dla porównania w strefie euro wynosi ona średnio 10 %.

W przeciwieństwie do większości innych państw europejskich Szwajcaria nie musiała wprowadzać żadnego rodzaju tarcz ani limitów na ceny energii powiększając tym samym deficyt publiczny.

Przeciwdziałanie inflacji

W ostatnich miesiącach frank znacząco się umocnił względem euro. Wskaźnik ten wyniósł około 7 %. Jednocześnie Szwajcarski Bank Narodowy SNB podejmuje działania realnie wspierające mocnego franka. Kraj notuje dobre wyniki wzrostu gospodarczego, ma niską inflację oraz świetne wyniki jeśli chodzi o zatrudnienie. Niedawno szef SNB Thomas Jordan zaznaczył, że nie jest wykluczone podniesienie stóp procentowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed inflacją.

Na dzień dzisiejszy silna szwajcarska waluta jest atrakcyjna i jest powodem do dumy dla mieszkańców kraju, którzy na tym wymiernie korzystają. Silny frank zwiększa siłę nabywczą Szwajcarów pomimo tego, że jedna czwarta produktów na ich rynku pochodzi z importu. Z importu pochodzi też połowa żywności na ich wewnętrznym rynku. Silna waluta automatycznie tłumi potencjalny wzrost cen, co stanowi swego rodzaju „tarczę” antyinflacyjną dla Szwajcarii.

Racjonalna polityka energetyczna

Eksperci podkreślają, że ten alpejski kraj dodatkowo prowadzi racjonalną i zdywersyfikowaną politykę energetyczną co w dobie kryzysu ma ogromne znaczenie. Energetyka opierająca się na odnawialnych źródłach zwiększyła swój udział w skali kraju z 20 do 30 %. Dominującą rolę ma w Szwajcarii bardziej zrównoważona niż wiatraki albo panele, energia wodna, która zaspokaja aż 62 % zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka jądrowa odpowiada za 29 % produkcji prądu, a gaz, którego braki są mocno odczuwalne w całej Europie, zaspokaja 15 % ogólnokrajowych potrzeb, przy czym tylko połowa pochodziła z Rosji.