Aktualności, Ze świata
Możliwa nowa inwestycja w sektorze automotive