Aktualności, Ze świata
Rezolucja potępiająca Rosję przyjęta na forum ONZ