Aktualności, Z kraju
Należąca do Orlenu spółka wstrzymuje produkcję nawozów