Ukraina uzyska prawo do ekstradycji do Międzynarodowego Trybunału Karnego MTK w Hadze Rosjan podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych. Jak zakomunikował główny prokurator MTK Karim Khan, będzie to możliwe pomimo faktu, że Rosja nie jest stroną w świetle Statutu Rzymskiego. Nie jest członkiem utworzonego w 2002 roku MTK, którego celem jest sądzenie osób „oskarżonych o zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo”.

Prokurator zakomunikował, że rosyjscy obywatele będą mogli być postawieni przez MTK jeżeli ich procesy z jakichś powodów nie będą się mogły odbyć na Ukrainie. Khan zaznaczył, że brak członkostwa Rosji w tych międzynarodowych strukturach nie stanowi z prawnego punktu widzenia przeszkody dla jurysdykcji trybunału.

Własne śledztwo MTK

Co prawda Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął już własne śledztwo w kwestii wojny na Ukrainie, co nastąpiło niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, jednak wówczas stał na stanowisku, że jeśli jest to tylko możliwe Ukraina sama powinna postawić podejrzanych przed własnym krajowym wymiarem sprawiedliwości. Prokurator Khan nie sprecyzował podczas wystąpienia w siedzibie trybunału tego, kiedy MTK będzie mógł postawić pierwsze zarzuty osobom podejrzanym o zbrodnie wojenne na Ukrainie tłumacząc to koniecznością poczekania aż zaistnieją wystarczające dowody”. Dodał jednak, że śledztwa i zbieranie dowodów trwa i idzie do przodu, a kolejne komunikaty będą ogłaszane w odpowiednim czasie.

Procesy i wyroki na Ukrainie

Agencja AFP przytoczyła słowa Andrija Kostina, prokuratora generalnego Ukrainy, który poinformował o skazaniu już 10 osób za popełnione podczas inwazji zbrodnie. Dodał także, że ukraińska prokuratura zamierza postawić zarzuty w związku niedawnymi atakami rakietowymi na Kijów i inne miasta. Jak wskazano, wszystkie skutki materialne, ziszczenia i uszkodzenia infrastruktury cywilnej oraz każdy zabity lub ranny w niedawnych atakach są skrupulatnie dokumentowane i wszczynane są kolejne postępowania karne.

Trybunał w Hadze posiada uprawnienia w zakresie rozpoznawania przypadków zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, które popełniane są w 120 krajach, które w 2002 roku przyjęły Statut Rzymski. Sama Federacja Rosyjska choć go początkowo ratyfikowała, to jednak wycofała się z tych zobowiązań w 2016 roku. Ukraina również nie jest stroną Statutu, jednak jej przedstawiciele zadeklarowali już wcześniej akceptację jurysdykcji MTK odnośnie zbrodni popełnionych na jej terytorium o ile Trybunał w Hadze zdecyduje się na ich zbadanie.