W ciągu najbliższych kilku miesięcy, znaczna część przedsiębiorców stanie w obliczu wymogu zastosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Niewykonanie tego obowiązku może skutkować karą dochodzącą do pełnych 100 proc. wartości podatku VAT, który jest naliczony na fakturze.

– Już za nieco ponad 8 miesięcy, każda firma będąca aktywnym płatnikiem podatku VAT zostanie włączona do systemu KSeF, co w praktyce oznacza System e-Faktur. To z kolei oznacza, że począwszy od pierwszego dnia lipca 2024 roku, wystawianie faktur za pomocą KSeF stanie się obowiązkowe dla wielu przedsiębiorstw. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, to począwszy od 2025 roku, grozi za to kara w wysokości aż do 100 proc. wartości podatku, jaki widnieje na fakturze – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca ds. podatkowych w firmie inFakt.

Z dniem 1 lipca przyszłego roku, obowiązek wystawiania faktur elektronicznych (tak zwanych faktur ustrukturyzowanych) za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur, będzie nakładany na wszystkich aktywnych płatników podatku VAT. Zaś od pierwszego dnia roku 2025, wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do korzystania z systemu KSeF.