Od początku lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 4 mln świadczeń w ramach programu Dobry Start na kwotę ponad 1,2 mld zł. Wnioski można jeszcze składać do końca listopada.

Czym jest Dobry Start?

Dobry Start to rządowy program, w którym rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych. Program wydaje się aktualnie niezwykle pomocny, ponieważ wyprawka szkolna jest coraz droższa. 

Dofinansowanie przysługuje rodzicom raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

O szkolną wyprawkę można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, wnioski o świadczenie złożono już dla około 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 % uprawnionych. Oznacza to, że większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek. ZUS wypłacił w ramach programu ponad 1,2 mld zł.

Jak ubiegać się o świadczenie z programu Dobry Start?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. To samo prawo dotyczy rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Prośbę o dofinansowanie można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS. Pieniądze z programu Dobry start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki „Dobry start”. Na portalu znajdzie się cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie 300 plus (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).