Według najnowszych danych, wynagrodzenie wielu Polaków równa się minimalnej płacy. Pomimo tego, że średnie zarobki w Polsce ustanawiają nowe rekordy, dla znacznej ilości pracowników pozostają one poza zasięgiem. Polacy mają jednak realistyczne podejście do tematu swoich pensji – jak pokazuje badanie zlecone przez Business Insider Polska. Okazuje się, że blisko 46% badanych byłoby usatysfakcjonowanych pensją nieprzekraczającą 7 tysięcy złotych netto miesięcznie. Co więcej, co trzeci ankietowany marzy o zarobkach oscylujących wokół średniej krajowej lub nawet niższych.

Od stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4242 złote brutto, co po przeliczeniu daje nieco ponad 3220 złotych na rękę. W świetle szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, taka sytuacja jest rzeczywistością dla około 3,6 miliona pracujących Polaków, co stanowi więcej niż jedną piątą wszystkich osób aktywnych zawodowo.

Wyniki badania układają się w interesujący wzorzec. Z szesnastu analizowanych przedziałów pensji, sześć z nich zgromadziło ponad 10% wszystkich odpowiedzi. Najpopularniejszy okazał się przedział od 5 do 6 tysięcy złotych netto, czyli w przeliczeniu na brutto od około 6850 do 8300 złotych. To stanowi 14,45% wszystkich odpowiedzi.

Kiedy jednak dodaje się do siebie kilka różnych przedziałów zarobków, okazuje się, że prawie 46% respondentów deklaruje, że optymalne wynagrodzenie netto miesięczne oscylowałoby w granicach od 4 do 8 tysięcy złotych. Dla kontrastu, pensję powyżej 10 tysięcy złotych chciałby otrzymywać mniej niż co piąty uczestnik badania.

Podsumowując wyniki badania, można zauważyć, że prawie jedna trzecia badanych marzy o osiągnięciu pułapu pensji odpowiadającej średniej płacy prezentowanej przez GUS i medianie OBW.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 3 do 5 lutego 2024 roku przez pracownię UCE Research na zlecenie Business Insider Polska. Wzięło w nim udział 1017 dorosłych Polaków, a metoda badawcza to CAWI.