Biorąc pod uwagę plany Koalicji Obywatelskiej o zwiększeniu wysokości zasiłku pogrzebowego, następuje pytanie: Jak duża będzie ta podwyżka? Co więcej, te zmiany mają wejść w życie bardzo szybko. Jednakże, decyzja ta nie spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony sektora usług pogrzebowych. Przedstawiciele branży argumentują, że proponowana suma powinna być znacznie większa.

W 2023 roku, kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tysiące złotych. Te środki są dostarczane przez ZUS, KRUS lub MSWiA, a ich cel stanowi sfinansowanie kosztów pogrzebu. Niestety, w wielu przypadkach okazuje się, iż taka suma nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z ceremonią pogrzebową, co skutkuje koniecznością dołożenia własnych środków. Wobec tego, Koalicja Obywatelska planuje istotne podniesienie tej zapomogi. Deklarują, że wdrożą ten plan w ciągu pierwszych 100 dni po przejęciu sterów rządu w Polsce.