Według nowego badania CBOS Polacy już w większości nie boją się zakażenia koronawirusem. Zanotowano wskaźnik zbliżony do poprzedniego sondażu.

Odnotowany we wrześniowym badaniu wskaźnik w wysokości 58 % nieznacznie tylko różni się od tego, który zarejestrowano w sierpniu. Wynik badania opublikowanego w miniony wtorek pokazuje, że nadal kilkunastoprocentową większość stanowią osoby, które już nie obawiają się zakażenia.

Pod względem kryterium płci badanie wykazało, że kobiety bardziej boją się zakażenia niż mężczyźni. Wskaźniki wynoszą tu odpowiednio 48 i 32 %. Poziom obaw zależy też od wieku respondentów, bowiem najniższy poziom obaw prezentują ludzie najmłodsi w grupach wiekowych 18–24 i 25–34 lata. W obu tych przedziałach aż trzy czwarte ankietowanych deklaruje, że nie boi się zakażenia. Przeciwny trend widoczny jest w grupie powyżej 65 roku życia, tam obawy deklaruje 65 % ankietowanych uczestników wywiadu.

Badanie wykazało, że zakażenia zdecydowanie mniej boją się osoby posiadające średnie oraz wyższe wykształcenie. Poziom odpowiedzi negatywnej o obawy w tym zakresie wyniósł aż 60 %, czyli trzy piąte badanych. Na obawy wskazało 43 % mieszkańców wsi oraz 41 % respondentów mieszkających w miastach liczących maksymalnie 20 tysięcy osób.

Kwestia obaw przed zakażeniem była jednym z kilku pytań w badaniu CBOS-u, które sondażownia ta prowadziła w dniach między 5 a 15 września na grupie 1119 osób. Badanie było przeprowadzone sposobem mieszanym, w 58 % metodą wspomaganą komputerowo w obecności ankietera CAPI, w 25,3 % metodą wywiadu telefonicznego CATI a w 16,7 % poprzez ankietę internetową CAWI.