Krajowy kolos w branży miedziowej, KGHM Polska Miedź, podał swoje wyniki finansowe za rok 2023. Zgodnie z tym, poniosła ona stratę netto na poziomie skonsolidowanym wynoszącą prawie 3,7 miliarda złotych. W porównaniu, w poprzednim roku spółka mogła się pochwalić imponującym zyskiem netto przekraczającym 4,77 miliarda złotych. Niezależnie od tych wyników, w swoim sprawozdaniu KGHM podkreśla „dobrą kondycję finansową” firmy.

Agencja informacyjna ISBnews zwraca uwagę na fakt, że skorygowana wartość zysku EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) za rok 2023 osiągnęła poziom 5,362 miliarda złotych. To stanowi znaczny spadek w porównaniu do roku wcześniejszego, kiedy wartość ta wynosiła 9,024 miliarda złotych. Tymczasem skonsolidowane przychody ze sprzedaży firmy za rok 2023 wyniosły 33,5 miliarda złotych.

W komunikacie prasowym wydanym przez KGHM, firma podkreśla swoje „solidne wyniki operacyjne i dobrą kondycję finansową”.

KGHM zaznacza również, że saldo na koniec roku 2023 wyniosło 1,7 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 0,5 miliarda złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Firma podkreśla także utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia. Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2023 roku wyniósł 1,1.