Zgodnie z komunikatem giełdowym wydanym przez firmę Trakcja w dniu poniedziałkowym, Arkadiusz Arciszewski, prezes spółki, został zatrzymany na polecenie Prokuratury Krajowej. Choć firma nie jest w stanie podać szczegółów na temat przyczyn tego zdarzenia, podkreśla, że trwają procedury prawne związane z tą sprawą.

Trakcja to spółka akcyjna, której akcje są obecnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość udziałów, bo aż 83 procent, znajduje się w posiadaniu PKP PLK – państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej. Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 7,6 procent udziałów, natomiast 9,6 procent znajduje się w rękach pozostałych akcjonariuszy. Sfera działalności firmy obejmuje budownictwo infrastrukturalne oraz energetykę i obejmuje między innymi budowę oraz modernizację linii kolejowych, systemów sieci trakcyjnych i zasilania, linii energetycznych napowietrznych i kablowych, dróg i autostrad.

Arciszewski dołączył do firmy Trakcja 18 kwietnia 2024 roku. Związał się z nią już wcześniej, bo od października 2015 roku, pełniąc różne role, takie jak dyrektor kontraktu, dyrektor regionalny czy dyrektor operacyjny. Od października 2019 roku do czerwca 2022 roku pełnił również funkcję wiceprezesa firmy. W swojej roli w Trakcji był odpowiedzialny za nadzór nad organizacją, przygotowaniem i realizacją kontraktów infrastrukturalnych kolejowych, drogowo-mostowych, miejskich i energetycznych. Nadzorował także procesy ofertowania i zakupów.