Rozpoczęcie jesieni nie przyniosło oczekiwanego wzrostu produkcji energii z węgla na terenie Polski. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) udostępniły statystyki dotyczące produkcji i zużycia prądu w naszym kraju za wrzesień oraz dla całego okresu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku.

Z analizy danych za wrzesień 2023 roku wynika, że krajowa produkcja prądu była mniejsza o 4,19 % w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim, generując łącznie 12,9 TWh. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło o 1,66 % do poziomu 13,3 TWh w porównaniu do września 2022. Podsumowując okres od stycznia do końca września, produkcja prądu zmniejszyła się o 8,8 % do poziomu 118,9 TWh, a krajowe zużycie prądu spadło o 4,6 % do poziomu 123 TWh. Z raportów PSE wyłania się obraz Polski jako kraju coraz bardziej skłonnego do importu energii – jeśli w 2022 roku byliśmy eksporterem energii z przewagą 1,5 TWh, to teraz jesteśmy importerem netto z wynikiem 4,9 TWh. Trend ten jest coraz wyraźniej widoczny ze względu na spadające ceny gazu, głównego surowca do produkcji prądu w Europie Zachodniej.

W tym samym czasie, Polska dokonuje postępów w zakresie polityki dekarbonizacji. Dane za wrzesień 2023 roku pokazują, że elektrownie węglowe wyprodukowały o ponad 8 % mniej prądu, a elektrownie opalane węglem brunatnym o prawie 26 % mniej w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Po dziewięciu miesiącach 2023 roku, produkcja energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem kamiennym zmniejszyła się o ponad 13% (do poziomu 55,1 TWh), a w elektrowniach opalanych węglem brunatnym spadła o ponad 27% (do poziomu 25,7 TWh) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Z drugiej strony, obniżka cen gazu umożliwiła znaczący wzrost produkcji energii z tego źródła o ponad 30% (do poziomu 11,8 TWh od początku roku).