Amerykańska Izba Reprezentantów wyraziła swoje zdecydowane poparcie dla ustawy dotyczącej długo wyczekiwanej pomocy finansowej dla Ukrainy. Realizacja tego pakietu wsparcia, wartego ponad 60 miliardów dolarów, przez długi czas była skomplikowana ze względu na opór frakcji antyukraińskiej w Partii Republikańskiej.

Głosowanie nad projektem ustawy zakończyło się znaczącym poparciem ze strony dużej części członków zarówno Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej. Z wynikiem 311 głosów „za” do 112 „przeciw”, wszyscy demokraci oraz mniejszość republikanów (101 na 213) opowiedzieli się za przyjęciem ustawy. Marcin Wrona, korespondent programu „Fakty” w telewizji TVN, relacjonował nastroje po głosowaniu, zauważając manifestację radości i ukraińskie flagi rozwieszone w Izbie Reprezentantów.

Wcześniej Izba Reprezentantów zatwierdziła również ustawę zawierającą szereg innych priorytetów dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Znalazły się w niej między innymi przepisy dotyczące możliwości skierowania zamrożonych aktywów rosyjskich (wartych pomiędzy 5 a 8 miliardów dolarów) na wsparcie dla Ukrainy, jak również wymóg sprzedaży popularnej aplikacji TikTok przez jej chińskiego właściciela.

Dodatkowo Izba Reprezentantów przyjęła pakiet pomocy finansowej dla Tajwanu o wartości 8 miliardów dolarów, mający na celu wzmocnienie obrony regionu Indo-Pacyfiku. Odrzucono natomiast poprawki, które proponowały usunięcie z ustawy punktów dotyczących pomocy finansowej dla Ukrainy.