O tym, że napaść Rosji na Ukrainę jest występkiem karalnym, wie każdy. Jednak Litwa, Łotwa i Estonia mają swój projekt, w jaki sposób osądzić ich czyny. Rosjanie przed sądem, czyli ci którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne, to nie tylko hasło. Niebawem rozpoczną się pierwsze procesy!

Rosjanie przed sądem? Nie ma kto tego zrobić!

Warto zauważyć już na samym początku, że w obecnych realiach politycznych, społecznych i gospodarczych, nie ma takiej jednostki. Trybunał, który mógłby ocenić i osądzić zbrodniczą działalność Rosjan to melodia przyszłości. Chociaż na Ukrainie pojawiły się już pierwsze tego typu rozprawy, przedstawicie trzech ościennych państw postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce.

Zobacz również: Kolejne państwa zamykają się na obywateli rosyjskich!

Aby wypełnić tę lukę, premierzy trzech nadbałtyckich krajów, w tym Litwy, Łotwy i Estonii wystosowały specjalny apel o powołanie trybunału do osądzania zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Jak sami piszą w oficjalnym oświadczeniu, nie chcą dopuścić do sytuacji, w której wykonawcy zbrodniczej agresji wymkną się organom ścigania. Obecnie w prawie międzynarodowym występuje luka, z której w przyszłości mogą skorzystać inicjujący konflikt zbrojny Rosjanie.

Najważniejsze to zebrać dowody

Przedstawiciele krajów nadbałtyckich mówią jasno – najważniejszym aspektem tego działania jest rzetelne zebranie obciążających dowodów. Tylko w ten sposób będzie możliwość wytoczenia procesów o zbrodnie wojenne, ludobójstwo oraz zbrodnie przeciw ludzkości. Wszystkie te występki są na porządku dziennym każdego dnia toczącej się od prawie roku wojny na Ukrainie.

Ponad 40 tysięcy przestępstw

Jak podaje Prokuratura Generalna na Ukrainie, w ciągu całego czasu trwania konfliktu, Rosjanie dopuścili się ponad 40 tysięcy przestępstw wojennych. Spora ich część dotyczy pogwałcenia praw regulujących działania podczas konfliktów zbrojnych. Dlatego tak ważne jest zebranie miarodajnych dowodów, które posłużą w procesie jako miażdżące obciążenie dla wszystkich zbrodniarzy wojennych. Jedno jest pewne – wszyscy ci, którzy dopuścili się zbrodni, muszą zostać osądzeni, aby takie bestialskie zachowanie już nigdy się nie powtórzyło.