Patrząc na ceny w sklepach, oraz wskaźnik inflacji, nie trzeba być specjalistą, żeby domyślić się, że sytuacja jest naprawdę ciężka. W związku z tym politycy starają się znaleźć rozwiązania, które potencjalnie mają pomóc obywatelom. W tym tygodniu Sejm podjął dwie ważne decyzje, które mają nas odciążyć finansowo w najbliższym czasie. O czym mowa? Pierwsza decyzja dotyczy zamrożenia cen gazu w przyszłym roku. Druga z nich natomiast dotyczy podatku akcyzowego od detalicznej sprzedaży paliw. Wszelkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Zamrożone ceny gazu w 2023 roku

Sejm uchwalił ustawę mówiącą o zamrożeniu cen gazu w przyszłym roku, na poziomie z roku bieżącego. Swój głos na tak oddało 424 posłów. Przeciw nie głosował żaden członek Sejmu. 16 posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa w obecnym kształcie trafi teraz do Senatu. Na jej podstawie maksymalna cena gazu nie może przekroczyć 200,17 zł za MWh. Ustawa ma dotyczyć odbiorców detalicznych, a także odbiorców wrażliwych, czyli szpitale, placówki opiekuńcze, szkoły oraz kościoły i przedszkola. Ustawa wprowadza również „dodatek gazowy”. Dotyczy on zwrotu podatku VAT, dla gospodarstw domowych, posiadających piece gazowe, zgłoszone do CEEB. Nie będzie to dotyczyło jednak wszystkich. Osoby, które otrzymają zwrot VAT, nie mogą przekraczać określonego progu dochodowego. W gospodarstwie jednoosobowym ma on wynosić 2100 zł, w wieloosobowym 1500 zł na osobę. Takie osoby będą miały możliwość ubiegania się o zwrot VAT, w ciągu 30 dni od momentu otrzymania faktury.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

W czwartek 1. grudnia została również uchwalona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Na jej podstawie, do 30 czerwca 2023 roku, dystrybutorzy paliw, nie będą mogli pobierać podatku od detalicznej sprzedaży paliw. W tym przypadku za było 250 posłów, 177 wstrzymało się od głosu, natomiast 12 posłów było przeciw. Dodatkowo ustawa zawiera wpisy dotyczące poszerzenia uprawnień osób pracujących na stanowisku komornika. W ustawie znajdziemy również wpis odnośnie zwrotu opłaty paliwowej.