Polska Agencja Prasowa (PAP) donosi, opierając się na własnych źródłach, że Bruksela ma zamiar zakończyć procedurę o naruszenie traktatów Unii Europejskiej ze strony Polski.

Według informacji PAP, Komisja Europejska zapowiedziała zakończenie procedury w oparciu o art. 7 wobec Polski. Takie stanowisko ma zostać przedstawione państwom członkowskim podczas spotkania Rady Unii Europejskiej 21 maja.

Procedura naruszeniowa, oparta na art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, została uruchomiona przez Komisję Europejską przeciwko Polsce w roku 2017. Było to reakcją na wprowadzone zmiany w wymiarze sprawiedliwości przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Traktat UE umożliwia rozpoczęcie takiej procedury przeciwko państwu, które nie przestrzega podstawowych zasad wspólnoty, takich jak: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowanie praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości. Jedną z potencjalnych sankcji jest możliwość ograniczenia prawa głosu danego państwa członkowskiego w Radzie.